www.rioolrenovatie.be

V-flow

Revolutionair V-flow®-infiltratiesysteem, hét verticale infiltratie systeem

Kijk eens op de V-flow® internetsite:

Download hier het product-fiche van het V-flow vertikale iniltratiesysteem

Download hier de product-folder van het V-Flow HOME vertikale iniltratiesysteem

Verzadigde rioleringsstelsels kunnen bij hevig regenweer voor enorme problemen zorgen. Gescheiden rioleringsstelsels zijn een oplossing, maar zijn duur en veroorzaken heel wat hinder bij de plaatsing. Van de Kreeke pakt echter uit met een nieuw, decentraal waterafvoersysteem dat efficiënt, betaalbaar en makkelijk te plaatsen is: V-flow®, een combinatie van een kolk en een infiltratiepaal die verticaal aan elkaar gekoppeld zijn. De V-flow®-palen kunnen zowel in nieuwe als in bestaande stelsels geïntegreerd worden om het regenwater gescheiden op te vangen en te laten infiltreren, zeker in gebieden met een diepe grondwaterstand en een goede waterdoorlatendheid.

Van de Kreeke ontwikkelde de V-flow® in samenwerking met Dyka Plastics en Nyloplast. Het systeem bestaat uit twee verticaal geschakelde componenten: een kolk en een infiltratiepaal. Net als klassieke kolken vangt de V-flow®-kolk het afstromende hemelwater op. Ze is uitgerust met een ruime zandvang en een schot om drijvend vuil tegen te houden, wat maakt dat er geen vuil doorspoelt naar de infiltratiepaal. Deze bevindt zich precies onder de kolk, zodat de V-flow® één uniek, langwerpig volume vormt dat zo’n zes meter diep in de grond kan worden gestopt. De infiltratiepaal kan het water tijdelijk bufferen, waarna het geleidelijk aan in de omliggende bodem infiltreert. Hij bestaat uit een hoogbelastbare, gladde kunststofbuis met voorgeboorde infiltratiegaten en een geotextieldoek.

Rondom de buis wordt drainzand aangebracht dat door de aanwezigheid van fracties lutum en humus enerzijds een zuiverende werking heeft op het water, en dat anderzijds de stabiliteit van de omliggende grond waarborgt. Door verschillende kolken met elkaar te verbinden aan de hand van een overloop wordt het infiltratievolume verder vergroot én gespreid.

De V-flow® kan zowel in bestaande als in nieuw ontworpen afwateringssystemen worden toegepast. Het biedt enkele interessante voordelen in vergelijking met het traditionele systeem (regenwaterafvoerleiding en straatkolken). Met de V-flow® kan je het regenwateropvangsysteem op een relatief eenvoudige manier afkoppelen van de rioleringsinfrastructuur, wat maakt dat de rioleringen dus aanzienlijk minder belast worden. Op deze manier vormt de V-flow® dus een ideale oplossing voor lokale wateroverlast. Het systeem is bovendien makkelijk te onderhouden en te reinigen. De toevoer vanuit de kolk naar de infiltratiepaal fungeert ook als toegang bij camera-inspectie. Aangezien er geen inspectieputten of rioleringsbuizen zijn die de kolken verbinden, zijn het enkel de kolken die moeten worden gereinigd. Het grootste voordeel is echter de minimale hoeveelheid hinder die de plaatsing van de V-flow®-palen met zich meebrengt. Elke bestaande straatkolk wordt op enkele uren tijd vervangen door een kolk met infiltratiepaal, en dat zonder invloed op het straatbeeld. De bestaande structuur van de weg en de goten wordt benut, en dus is er geen extra grondwerk nodig om afstroomrichtingen te wijzigen of transportleidingen aan te leggen naar een centrale voorziening.

Dure ingrepen voor sleuf- en wegherstel zijn uit den boze, een mobiele kraan en een vrachtwagen volstaan om de V-flow®-palen stuk per stuk te plaatsen. Dit alles resulteert in lagere kosten, zowel bij de plaatsing als bij het onderhoud.

 

Bekijk eerder nieuws

Vestiging België

Nijverheidspark 22, B-3580 Beringen
T. +32(0)11 85 16 25
F. +32(0)11 73 51 49

info@vandekreeke.be

Vestiging Nederland

Huib van de Kreekeweg 5
6361 KG Nuth
T: +31(0)45 524 18 00
F: +31(0)45 524 48 18

info@vandekreeke.nl